Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmalarından bahsederek değerlendirmelerde bulundu. Rektör Savaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı eşlik etti.

EĞİTİM 15.11.2022, 21:01
Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Haber- Uşak Üniversitesinin son 5 yıllık gelişimini anlatan Prof. Dr. Savaş, “Hepinizin malumu olduğu üzere, üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü yetiştirmektir. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkında olup, Uşak’ın sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına ve özellikle Uşak sanayisi ve iş dünyasının gerek duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımız çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Günümüz yükseköğretiminde verilen tüm hizmetlerin kaliteli olmasının tercih edilebilirliğin şartlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Bu yönde yaptığımız çalışmalar sonucu; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandık. Şimdiki hedefimiz; YÖKAK Kalite Belgesini almak. Başvurumuzu yaptık. Tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aralık ayında YÖKAK belgemizi alacağımıza inanıyorum. 2023 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda ‘Uşak Üniversitesi Kalite Belgesine sahiptir’ ibaresi yer alacak.”dedi.

Uşak Üniversitesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmelerin içinde olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Savaş “Bu noktada bölgenin yeni teknoloji üstü olmaya aday olan Uşak OSB Teknoparkımız açıldı. Firmalarımız burada faaliyetlerini yürütmeye başladı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak’ta faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla eğitim-öğretim işbirlikleri, sosyal-kültürel işbirlikleri, AR-GE ve ÜR-Ge’ye yönelik işbirlikleri yaparak üniversite-şehir bütünleşmesini son beş yıldır üst seviyeye çıkardık. Bu işbirliklerin yanı sıra amacı “Ortak Akıl”, hedefi “Başarı” olan ‘Uşak Üniversitesi Danışma Kurulunu’ oluşturduk. Üniversitenin dış paydaşları olan kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek kurulumuzu oluşturduk. Akademik programlarımızın dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak biçimde yapılandırdık ve sistematize ettik. Kısaca şehir ile üniversitemiz her konuda ortak akıl ile hareket etmektedir. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizin çalışmaları da çok başarılı. UTTO bünyesinde “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği”, “Proje Destek Hizmetleri”, “Patent Destek Hizmetleri” ve “Girişimcilik Hizmetleri” veriyoruz.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesinin uluslararası faaliyetlerinden ve başarılarından bahseden Rektör Prof. Dr. Savaş, “Çok uluslu, çok Kültürlü, kampüs ve sınıf ortamına sahibiz. Şu an Üniversitemizde 55 ülkeden 2 bin 856 uluslararası öğrencimiz var. Uluslararası değişim programlarımızın sayıları arttı. Göreve geldiğimizde 60 olan Erasmus Değişim Programı anlaşma sayımızı 112’ye, Mevlana Değişim Programı sayımızı ise 18’den 39’e yükselttik. Her yıl uluslararası üniversitelerden akademisyenlerinin ve öğrencilerinin ağırlandığı ‘Uluslararası Hafta’yı düzenliyoruz.”dedi.

Uşak Üniversitesinin akademik kadrosu, yayın sayıları ve yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş “2017’de her 45 öğrenciye 1 akademisyen düşerken, 2021 yılında her 32 öğrenci için 1 akademik personel düşmektedir. Son beş yılda akademisyenlerimizin yayın sayılarında belirgin bir artış oldu. Tüm indekslerdeki  (SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI, ESCI) yayın sayımız 2006-2016 yılları arası toplam 589 iken 2017-2022 yılları arası toplam 1.387, yine tüm indekslerdeki toplam atıf sayımız 2006-2016 yılları arası 1.819 iken 2017-2022 yılları arası bu sayı 9.386 olmuştur. Kısaca ortalama yüzde 84’lük bir artışa sahibiz. University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasında 2017 yılında Türkiye genel sıralamasında 122. Sıradayken 2022 yılında 183 üniversite arasında 96. Sıraya yükseldik. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise bu yıl 112 üniversite arasında 38. sıraya yükseldik. Hocalarımızın yaptıkları projelerde de artış var. 2022 yılında 22 adet TÜBİTAK proje başvurumuz kabul edildi, 90 adet projemizin ise başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.”dedi.

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu uluslararası akredite kuruluşlarının sıralamalarına girmeye başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Savaş “ Uşak Üniversitesi, 2021 yılında THE Impact Rankings sıralamasında ilk kez yer almıştır. Uşak Üniversitesi, 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında "Reporter" statüsü alarak prestijli üniversiteler arasındaki yeri tescillendi. THE World University Rankings 2022’de (THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması) 99 ülkeden 1600 üniversite yer alırken, Uşak Üniversitesi Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler) sıralamasına dâhil edilerek “Reporter” statüsüne geçirildi. Geçtiğimiz günlerde THE “Dünya Üniversite Sıralaması 2023” (World University Rankings 2023) yayınlandı. Üniversitemiz, genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Yeni başlatılan uygulamalardan da bahseden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yeni uygulamalarımızdan biri “Çok Sosyalim”. “Çok Sosyalim” uygulamasıyla öğrencilerimiz katıldığı etkinlikleri belgelendiriyorlar. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde “Diploma” ve “Diploma Eki” ile birlikte; ders dışı kültürel, sanatsal ve sportif tüm faaliyetlerini belgelendiren bir ‘Ek Gelişim Etkinlikleri Öğrenci Karnesi’ni de vereceğiz. Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü kurduk. Öğrencileri iş yaşamına hazırlayıp mezunlara kariyer yolculuklarında destek olmak amaçlıyoruz. Ayrıca, üniversite personeli ve öğrencilerin doğrudan Rektör ile bağlantı kurmaları, şikâyet, görüş ve önerilerini aktarabilmeleri amacıyla “Rektör İletişim Sistemi”  oluşturduk.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi uygulamalı eğitim programı hakkında da bilgi veren Rektör Savaş, “Fakülte ve meslek yüksekokullarımızda 7+1, 3+1 yani öğrencilerimiz öğrenimlerinin son dönemini işletmelerde, firmalarda, sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak geçiriyorlar. Program sayesinde hem öğrencilerimiz hem işletme kazançlı çıkıyor. Öğrencilerimiz mezun olmadan istihdam sahibi oluyor. Uygulamalı eğitim programımız meyvelerini vermeye başladı. Bu program kapsamında öğrenci çalıştıran firmalar öğrencilerimizi işe alıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim programız sayesinde 9 öğrencimiz firma tarafından işe alındı.”dedi.

Tasarım Merkezimiz, Tüm Ülke Çapında Hizmet Üretmekte

Türkiye’de bir ilk olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm ülke çapında hizmet verdiğini ve ses getiren çalışmalar yaptığını anlatan Rektör Savaş “Tasarım Merkezimiz, çok kısa bir sürede 11 sanayi kuruluşu ile protokol yaptı, 5 farklı yurtdışı üniversite ile ikili işbirliği, 150’den fazla tasarım faaliyeti, 35 farklı sanayi kuruluşu ile işbirliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 bin 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tasarımlarıyla üretilen kıyafetleri giymektedir. Ayrıca PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışanların yazlık ve kışlık elbise tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırladık. Şehrimizde bulunan sanayi kuruluşlarına küçümsenmeyecek ölçüde tasarım desteği vermekteyiz. Firmalar tasarımlarını merkezimizden alırken, bölgemizin önemli firmaları da kataloglarında DTS Tasarım Merkezimizin tasarladığı ürünlere yer veriyor. Tasarımlarımızı yaparken son teknolojiyi kullanıyoruz.3 Boyutlu simülasyon programlarıyla yapılan tasarımın sahada nasıl davrandığını kontrol edebiliyoruz.”dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarından ve Sürekli Eğitim Merkezinin (USEM) kursları hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayarak Uşak Üniversitesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olarak gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ve üniversite ile şehrin bütünleşmesinde yerel medya çalışmalarının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Basın Mensupları Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası ve laboratuvarlarını, DTS Tasarım Merkezini ve UsTech Nitelikli İstihdam Merkezini ziyaret ederek yetkililiklerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Sivasspor 28 38
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Gaziantep FK 27 28
18. Konyaspor 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 25 28
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 25 16
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9
sanalbasin.com üyesidir
>