Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmalarından bahsederek değerlendirmelerde bulundu. Rektör Savaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı eşlik etti.

EĞİTİM 15.11.2022, 21:01 Zarife Bozkurt
Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Haber- Uşak Üniversitesinin son 5 yıllık gelişimini anlatan Prof. Dr. Savaş, “Hepinizin malumu olduğu üzere, üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü yetiştirmektir. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkında olup, Uşak’ın sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına ve özellikle Uşak sanayisi ve iş dünyasının gerek duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımız çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Günümüz yükseköğretiminde verilen tüm hizmetlerin kaliteli olmasının tercih edilebilirliğin şartlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Bu yönde yaptığımız çalışmalar sonucu; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandık. Şimdiki hedefimiz; YÖKAK Kalite Belgesini almak. Başvurumuzu yaptık. Tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aralık ayında YÖKAK belgemizi alacağımıza inanıyorum. 2023 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda ‘Uşak Üniversitesi Kalite Belgesine sahiptir’ ibaresi yer alacak.”dedi.

Uşak Üniversitesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmelerin içinde olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Savaş “Bu noktada bölgenin yeni teknoloji üstü olmaya aday olan Uşak OSB Teknoparkımız açıldı. Firmalarımız burada faaliyetlerini yürütmeye başladı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak’ta faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla eğitim-öğretim işbirlikleri, sosyal-kültürel işbirlikleri, AR-GE ve ÜR-Ge’ye yönelik işbirlikleri yaparak üniversite-şehir bütünleşmesini son beş yıldır üst seviyeye çıkardık. Bu işbirliklerin yanı sıra amacı “Ortak Akıl”, hedefi “Başarı” olan ‘Uşak Üniversitesi Danışma Kurulunu’ oluşturduk. Üniversitenin dış paydaşları olan kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek kurulumuzu oluşturduk. Akademik programlarımızın dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak biçimde yapılandırdık ve sistematize ettik. Kısaca şehir ile üniversitemiz her konuda ortak akıl ile hareket etmektedir. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizin çalışmaları da çok başarılı. UTTO bünyesinde “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği”, “Proje Destek Hizmetleri”, “Patent Destek Hizmetleri” ve “Girişimcilik Hizmetleri” veriyoruz.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesinin uluslararası faaliyetlerinden ve başarılarından bahseden Rektör Prof. Dr. Savaş, “Çok uluslu, çok Kültürlü, kampüs ve sınıf ortamına sahibiz. Şu an Üniversitemizde 55 ülkeden 2 bin 856 uluslararası öğrencimiz var. Uluslararası değişim programlarımızın sayıları arttı. Göreve geldiğimizde 60 olan Erasmus Değişim Programı anlaşma sayımızı 112’ye, Mevlana Değişim Programı sayımızı ise 18’den 39’e yükselttik. Her yıl uluslararası üniversitelerden akademisyenlerinin ve öğrencilerinin ağırlandığı ‘Uluslararası Hafta’yı düzenliyoruz.”dedi.

Uşak Üniversitesinin akademik kadrosu, yayın sayıları ve yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş “2017’de her 45 öğrenciye 1 akademisyen düşerken, 2021 yılında her 32 öğrenci için 1 akademik personel düşmektedir. Son beş yılda akademisyenlerimizin yayın sayılarında belirgin bir artış oldu. Tüm indekslerdeki  (SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI, ESCI) yayın sayımız 2006-2016 yılları arası toplam 589 iken 2017-2022 yılları arası toplam 1.387, yine tüm indekslerdeki toplam atıf sayımız 2006-2016 yılları arası 1.819 iken 2017-2022 yılları arası bu sayı 9.386 olmuştur. Kısaca ortalama yüzde 84’lük bir artışa sahibiz. University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasında 2017 yılında Türkiye genel sıralamasında 122. Sıradayken 2022 yılında 183 üniversite arasında 96. Sıraya yükseldik. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise bu yıl 112 üniversite arasında 38. sıraya yükseldik. Hocalarımızın yaptıkları projelerde de artış var. 2022 yılında 22 adet TÜBİTAK proje başvurumuz kabul edildi, 90 adet projemizin ise başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.”dedi.

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu uluslararası akredite kuruluşlarının sıralamalarına girmeye başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Savaş “ Uşak Üniversitesi, 2021 yılında THE Impact Rankings sıralamasında ilk kez yer almıştır. Uşak Üniversitesi, 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında "Reporter" statüsü alarak prestijli üniversiteler arasındaki yeri tescillendi. THE World University Rankings 2022’de (THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması) 99 ülkeden 1600 üniversite yer alırken, Uşak Üniversitesi Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler) sıralamasına dâhil edilerek “Reporter” statüsüne geçirildi. Geçtiğimiz günlerde THE “Dünya Üniversite Sıralaması 2023” (World University Rankings 2023) yayınlandı. Üniversitemiz, genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Yeni başlatılan uygulamalardan da bahseden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yeni uygulamalarımızdan biri “Çok Sosyalim”. “Çok Sosyalim” uygulamasıyla öğrencilerimiz katıldığı etkinlikleri belgelendiriyorlar. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde “Diploma” ve “Diploma Eki” ile birlikte; ders dışı kültürel, sanatsal ve sportif tüm faaliyetlerini belgelendiren bir ‘Ek Gelişim Etkinlikleri Öğrenci Karnesi’ni de vereceğiz. Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü kurduk. Öğrencileri iş yaşamına hazırlayıp mezunlara kariyer yolculuklarında destek olmak amaçlıyoruz. Ayrıca, üniversite personeli ve öğrencilerin doğrudan Rektör ile bağlantı kurmaları, şikâyet, görüş ve önerilerini aktarabilmeleri amacıyla “Rektör İletişim Sistemi”  oluşturduk.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi uygulamalı eğitim programı hakkında da bilgi veren Rektör Savaş, “Fakülte ve meslek yüksekokullarımızda 7+1, 3+1 yani öğrencilerimiz öğrenimlerinin son dönemini işletmelerde, firmalarda, sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak geçiriyorlar. Program sayesinde hem öğrencilerimiz hem işletme kazançlı çıkıyor. Öğrencilerimiz mezun olmadan istihdam sahibi oluyor. Uygulamalı eğitim programımız meyvelerini vermeye başladı. Bu program kapsamında öğrenci çalıştıran firmalar öğrencilerimizi işe alıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim programız sayesinde 9 öğrencimiz firma tarafından işe alındı.”dedi.

Tasarım Merkezimiz, Tüm Ülke Çapında Hizmet Üretmekte

Türkiye’de bir ilk olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm ülke çapında hizmet verdiğini ve ses getiren çalışmalar yaptığını anlatan Rektör Savaş “Tasarım Merkezimiz, çok kısa bir sürede 11 sanayi kuruluşu ile protokol yaptı, 5 farklı yurtdışı üniversite ile ikili işbirliği, 150’den fazla tasarım faaliyeti, 35 farklı sanayi kuruluşu ile işbirliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 bin 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tasarımlarıyla üretilen kıyafetleri giymektedir. Ayrıca PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışanların yazlık ve kışlık elbise tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırladık. Şehrimizde bulunan sanayi kuruluşlarına küçümsenmeyecek ölçüde tasarım desteği vermekteyiz. Firmalar tasarımlarını merkezimizden alırken, bölgemizin önemli firmaları da kataloglarında DTS Tasarım Merkezimizin tasarladığı ürünlere yer veriyor. Tasarımlarımızı yaparken son teknolojiyi kullanıyoruz.3 Boyutlu simülasyon programlarıyla yapılan tasarımın sahada nasıl davrandığını kontrol edebiliyoruz.”dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarından ve Sürekli Eğitim Merkezinin (USEM) kursları hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayarak Uşak Üniversitesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olarak gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ve üniversite ile şehrin bütünleşmesinde yerel medya çalışmalarının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Basın Mensupları Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası ve laboratuvarlarını, DTS Tasarım Merkezini ve UsTech Nitelikli İstihdam Merkezini ziyaret ederek yetkililiklerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
banner155
Namaz Vakti 06 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
sanalbasin.com üyesidir

Gelişmelerden Haberdar Olun

@