Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Yemekhanesinde gerçekleşen toplantıda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin 2022 yılı çalışmalarından bahsederek değerlendirmelerde bulundu. Rektör Savaş’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı eşlik etti.

EĞİTİM 15.11.2022, 21:01
Rektör Savaş, Basın Mensuplarıyla İle Bir Araya Geldi

Uşak Haber- Uşak Üniversitesinin son 5 yıllık gelişimini anlatan Prof. Dr. Savaş, “Hepinizin malumu olduğu üzere, üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü yetiştirmektir. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkında olup, Uşak’ın sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına ve özellikle Uşak sanayisi ve iş dünyasının gerek duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımız çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Günümüz yükseköğretiminde verilen tüm hizmetlerin kaliteli olmasının tercih edilebilirliğin şartlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Kalite yönetiminin önemini anlayan ve bu yönde kendisine bir yol haritası çizen üniversiteler, dünyadaki üniversitelerle rekabet edebilir hale gelmektedir. Bu yönde yaptığımız çalışmalar sonucu; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandık. Şimdiki hedefimiz; YÖKAK Kalite Belgesini almak. Başvurumuzu yaptık. Tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aralık ayında YÖKAK belgemizi alacağımıza inanıyorum. 2023 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda ‘Uşak Üniversitesi Kalite Belgesine sahiptir’ ibaresi yer alacak.”dedi.

Uşak Üniversitesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmelerin içinde olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Savaş “Bu noktada bölgenin yeni teknoloji üstü olmaya aday olan Uşak OSB Teknoparkımız açıldı. Firmalarımız burada faaliyetlerini yürütmeye başladı. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak’ta faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla eğitim-öğretim işbirlikleri, sosyal-kültürel işbirlikleri, AR-GE ve ÜR-Ge’ye yönelik işbirlikleri yaparak üniversite-şehir bütünleşmesini son beş yıldır üst seviyeye çıkardık. Bu işbirliklerin yanı sıra amacı “Ortak Akıl”, hedefi “Başarı” olan ‘Uşak Üniversitesi Danışma Kurulunu’ oluşturduk. Üniversitenin dış paydaşları olan kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek kurulumuzu oluşturduk. Akademik programlarımızın dış paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak biçimde yapılandırdık ve sistematize ettik. Kısaca şehir ile üniversitemiz her konuda ortak akıl ile hareket etmektedir. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimizin çalışmaları da çok başarılı. UTTO bünyesinde “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği”, “Proje Destek Hizmetleri”, “Patent Destek Hizmetleri” ve “Girişimcilik Hizmetleri” veriyoruz.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesinin uluslararası faaliyetlerinden ve başarılarından bahseden Rektör Prof. Dr. Savaş, “Çok uluslu, çok Kültürlü, kampüs ve sınıf ortamına sahibiz. Şu an Üniversitemizde 55 ülkeden 2 bin 856 uluslararası öğrencimiz var. Uluslararası değişim programlarımızın sayıları arttı. Göreve geldiğimizde 60 olan Erasmus Değişim Programı anlaşma sayımızı 112’ye, Mevlana Değişim Programı sayımızı ise 18’den 39’e yükselttik. Her yıl uluslararası üniversitelerden akademisyenlerinin ve öğrencilerinin ağırlandığı ‘Uluslararası Hafta’yı düzenliyoruz.”dedi.

Uşak Üniversitesinin akademik kadrosu, yayın sayıları ve yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Savaş “2017’de her 45 öğrenciye 1 akademisyen düşerken, 2021 yılında her 32 öğrenci için 1 akademik personel düşmektedir. Son beş yılda akademisyenlerimizin yayın sayılarında belirgin bir artış oldu. Tüm indekslerdeki  (SCI, SCI-E, SSCI, A&HCI, ESCI) yayın sayımız 2006-2016 yılları arası toplam 589 iken 2017-2022 yılları arası toplam 1.387, yine tüm indekslerdeki toplam atıf sayımız 2006-2016 yılları arası 1.819 iken 2017-2022 yılları arası bu sayı 9.386 olmuştur. Kısaca ortalama yüzde 84’lük bir artışa sahibiz. University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasında 2017 yılında Türkiye genel sıralamasında 122. Sıradayken 2022 yılında 183 üniversite arasında 96. Sıraya yükseldik. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise bu yıl 112 üniversite arasında 38. sıraya yükseldik. Hocalarımızın yaptıkları projelerde de artış var. 2022 yılında 22 adet TÜBİTAK proje başvurumuz kabul edildi, 90 adet projemizin ise başvuru değerlendirmesi devam etmektedir.”dedi.

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu uluslararası akredite kuruluşlarının sıralamalarına girmeye başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Savaş “ Uşak Üniversitesi, 2021 yılında THE Impact Rankings sıralamasında ilk kez yer almıştır. Uşak Üniversitesi, 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında "Reporter" statüsü alarak prestijli üniversiteler arasındaki yeri tescillendi. THE World University Rankings 2022’de (THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması) 99 ülkeden 1600 üniversite yer alırken, Uşak Üniversitesi Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler) sıralamasına dâhil edilerek “Reporter” statüsüne geçirildi. Geçtiğimiz günlerde THE “Dünya Üniversite Sıralaması 2023” (World University Rankings 2023) yayınlandı. Üniversitemiz, genel ortalamada 1500+ puan alarak, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alma başarısını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Yeni başlatılan uygulamalardan da bahseden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yeni uygulamalarımızdan biri “Çok Sosyalim”. “Çok Sosyalim” uygulamasıyla öğrencilerimiz katıldığı etkinlikleri belgelendiriyorlar. Öğrencilerimize mezuniyetlerinde “Diploma” ve “Diploma Eki” ile birlikte; ders dışı kültürel, sanatsal ve sportif tüm faaliyetlerini belgelendiren bir ‘Ek Gelişim Etkinlikleri Öğrenci Karnesi’ni de vereceğiz. Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü kurduk. Öğrencileri iş yaşamına hazırlayıp mezunlara kariyer yolculuklarında destek olmak amaçlıyoruz. Ayrıca, üniversite personeli ve öğrencilerin doğrudan Rektör ile bağlantı kurmaları, şikâyet, görüş ve önerilerini aktarabilmeleri amacıyla “Rektör İletişim Sistemi”  oluşturduk.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi uygulamalı eğitim programı hakkında da bilgi veren Rektör Savaş, “Fakülte ve meslek yüksekokullarımızda 7+1, 3+1 yani öğrencilerimiz öğrenimlerinin son dönemini işletmelerde, firmalarda, sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak geçiriyorlar. Program sayesinde hem öğrencilerimiz hem işletme kazançlı çıkıyor. Öğrencilerimiz mezun olmadan istihdam sahibi oluyor. Uygulamalı eğitim programımız meyvelerini vermeye başladı. Bu program kapsamında öğrenci çalıştıran firmalar öğrencilerimizi işe alıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamalı eğitim programız sayesinde 9 öğrencimiz firma tarafından işe alındı.”dedi.

Tasarım Merkezimiz, Tüm Ülke Çapında Hizmet Üretmekte

Türkiye’de bir ilk olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm ülke çapında hizmet verdiğini ve ses getiren çalışmalar yaptığını anlatan Rektör Savaş “Tasarım Merkezimiz, çok kısa bir sürede 11 sanayi kuruluşu ile protokol yaptı, 5 farklı yurtdışı üniversite ile ikili işbirliği, 150’den fazla tasarım faaliyeti, 35 farklı sanayi kuruluşu ile işbirliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 bin 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tasarımlarıyla üretilen kıyafetleri giymektedir. Ayrıca PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışanların yazlık ve kışlık elbise tasarımlarını ve teknik şartnamelerini hazırladık. Şehrimizde bulunan sanayi kuruluşlarına küçümsenmeyecek ölçüde tasarım desteği vermekteyiz. Firmalar tasarımlarını merkezimizden alırken, bölgemizin önemli firmaları da kataloglarında DTS Tasarım Merkezimizin tasarladığı ürünlere yer veriyor. Tasarımlarımızı yaparken son teknolojiyi kullanıyoruz.3 Boyutlu simülasyon programlarıyla yapılan tasarımın sahada nasıl davrandığını kontrol edebiliyoruz.”dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi çalışmalarından ve Sürekli Eğitim Merkezinin (USEM) kursları hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayarak Uşak Üniversitesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olarak gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ve üniversite ile şehrin bütünleşmesinde yerel medya çalışmalarının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Basın Mensupları Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası ve laboratuvarlarını, DTS Tasarım Merkezini ve UsTech Nitelikli İstihdam Merkezini ziyaret ederek yetkililiklerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Uşak Haber Ajansı
banner162
Yorumlar (0)
banner126
banner195
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Haziran 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
sanalbasin.com üyesidir
>